Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení pomohlo již mnoha lidem vyřešit jejich zdravotní a životní problémy. Pomohlo jim navrátit jejich život do přirozeného stavu rovnováhy, harmonie a zdraví.

Mnoho alternativních medicínských oborů pracuje s pojmem tělesné stability. Pokud jsme v dobré psychické kondici, je naše tělesná i duševní stránka v rovnováze, což má pozitivní vliv na naše zdraví. Ze stejných poznatků vychází i Rekonektivní léčení.

The RECONNECTION® HEALING (Rekonektivní léčení) – nová dynamická forma bezdotykového informačního léčení 21. stol., která jde za hranice dosud všech známých a používaných technik.

U pacientů spolu s fyzickým zlepšením stavu přichází i psychická úleva – dojde zároveň k emocionálnímu a duševnímu uzdravení. Jak je všeobecně známo, psychická i fyzická stránka jsou úzce propojeny, vždyť iu celé řady vážných onemocnění se připouští, že je jejich spouštěčem stres.

Erica Pearla, zakladatele Rekonektivního léčení, popisující léčbu jako příliv nové pozitivní energie, odbourávání stresu az dlouhodobého hlediska jako stav, kdy lze vyřešit neřešitelné problémy nebo nalézat nové cesty, které před tím neviděli. Léčba tedy funguje i jako jakási psychoterapie, ostatně jako většina oborů alternativní medicíny.

Co je rekonektivní léčení?

Rekonektivní léčení je nová dynamická forma léčení 21. stol., které se nezaměřuje na diagnózu a problém projevený ve formě nemoci , ale zaměřuje se na jeho příčinu a nastartování léčebného procesu člověka v rámci jeho integrity – celistvosti . V rámci tohoto léčení, tak k nám přichází zcela nová forma léčení, která zasahuje hluboko do našeho života jako celku, nedochází zde pouze k narovnání našich emocí , psychiky, mentality a fyzického těla jak by se na první pohled mohlo zdát, ale dochází zde i k dynamickému posunu našeho životního vývoje a to se děje díky navyšování našeho vědomí a vibrační úrovně v rámci našeho spojení s Rekonektivními frekvencemi , které jsou naší součástí a které nás obklopují v prostoru kolem nás . A když se tomuto léčení dokážete otevřít, může tak v mnoha věcech předčit i Vaše očekávání. Léčením se nastartuje Váš evoluční proces, některého výsledku si všimnete ihned, některého později, proto je vhodné znovu s časovým odstupem zhodnotit Váš osobní posun.

Jak terapii děláme?

K pochopení nebo odstranění životních a zdravotních problémů používáme REKONEKTIVNÍ FREKVENCE , které se nachází v každém z nás a v prostoru všude kolem nás . S těmito frekvencemi , které jsou nositelem tří složek : fyzického – fotonového světla, širokospektrální energie a informací v harmonické podobě, se dokáže propojit každý z nás, naše tělo, něco uvnitř nás, se na tyto frekvence rozpomene a snaží se s těmito frekvencemi spojit a naladit se do stejné vibrační úrovně léčivých frekvencí v harmonické podobě, díky tomuto procesu se začne v našem těle narovnávat vše co bylo disharmonii s naší podstatou bytí, dochází tak k odstranění starých vzorců chování a našich potíží.

Rekonektivní frekvence jsou během tohoto způsobu léčby přijímány z vyššího Zdroje, a i proto disponuje fantastickou inteligencí. Často má tato energie tendence se napřed soustředit do určitého energetického centra , kde odstraňuje bloky, které jsou prvotní příčinou choroby a až poté se věnuje nemocnému či poškozenému orgánu. Tímto postupem zamezí opakování daného problému či nemoci. Proto je vyléčení často trvalé.

Rekonektivní léčení

Zvolte, pokud řešíte převážně zdravotní problém, ať na fyzické nebo psychické úrovni. Můžete si ho kdykoliv s odstupem času v rámci svého života zopakovat.

Cena jednoho sezení je 3 200,- Kč.

V tomto ohledu je třeba říci důležitý fakt, že Rekonektivní frekvence nemají žádná omezení a mohou nám pomoci v mnoha aspektech našeho života včetně našich již existujících zdravotních omezení jako např.:

 • onemocnění pohybového aparátu
 • civilizační a autoimunitní onemocnění
 • kardiovaskulární onemocnění
 • civilizační choroby
 • chronický únavový syndrom
 • psychické nebo emoční poruchy
 • onkologická onemocnění
 • léčení má překvapivé výsledky i u nemocí typu Parkinsonovy choroby a dalších
 • urychlení celkové regenerace po léčbě a operacích k rychlejšímu návratu do běžného života
 • působí na příčiny zatím neprojevených zdravotních problémů
 • celkové zklidnění a zbavení se stresu
 • prevence dalších onemocnění

Je třeba si ujasnit to, že neexistuje žádný léčitel. Je jen praktik, který zprostředkuje spojení s tím, co má každý z nás uvnitř a co je zde stále přítomno a každému dostupné a klient se sám na nějaké úrovni rozhodne, jestli se vrátí do stavu přirozené harmonie, rovnováhy a zdraví.

Nejlépe to asi vyjadřuje věta z knihy Erica Pearla, Šalamoun promlouvá – o návratu k léčivé energii vašeho života: „Vaše práce je otevřít dveře, jejich práce je rozhodnout se, jestli mají dostatek odvahy těmi dveřmi projít...“

Dobře odvedená práce rekonektivního praktika je právě toto „otevírání dveří“. A to je i umění nevstupovat do procesu méně, ani více.

Napojením na silné léčebné frekvence dochází k léčení na všech úrovních:

 • fyzické
 • mentální
 • emocionální
 • duchovní
 • životního pokroku – vývoje (otevření vašeho potenciálu a vaší cesty – narovnání na rovině kariéry, vztahů)

U pacientů spolu s fyzickým zlepšením stavu přichází i psychická úleva – dojde zároveň k emocionálnímu a duševnímu uzdravení. Jak je všeobecně známo, psychická i fyzická stránka jsou úzce propojeny, vždyť i u celé řady vážných onemocnění se připouští, že je jejich spouštěčem stres.

Rekonektivní léčení je návrat do původního stavu harmonie a zdraví. Působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Léčení se nezaměřuje na diagnózu a problém projevený ve formě nemoci, ale zaměřuje se na jeho příčinu a nastartování léčebného procesu člověka v rámci jeho integrity – celistvosti.

Léčení se nezaměřuje na diagnózu a problém projevený ve formě nemoci, ale zaměřuje se na jeho příčinu a nastartování léčebného procesu člověka v rámci jeho integrity – celistvosti.

 • počet sezení je individuální – optimální jsou však 3 sezení max. 4 v rozmezí 7-10 dnů
 • nejedná se o dlouhodobé léčení – tento počet sezení je dostačující, proto aby se nastartoval léčebná proces u každého z nás zcela individuálně – možné zopakovat,ale s odstupem času tj. ne dříve jak po 1/2 roce a déle dle pocitu – často není třeba
 • nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky – je vhodné i pro těhotné a osoby v jakémkoliv zdravotním stavu , pro všechny věkové kategorie včetně dětí
 • lze poskytnout i na dálku
 • léčení je prováděno výhradně kvalifikovaným praktikem s mezinárodní certifikací

Rekonektivnímu léčení jsou věnovány výzkumné programy a klinické studie, které prováděly vědecké týmy pod vedením takových kapacit, jakými jsou např. Gary Schwartz, PhD, Profesor na Univerzitě v Arizoně a William Tiller, PhD, Profesor na Univerzitě ve Stanfordu. Výsledky byly také shrnuty v publikaci „Věda potvrzuje rekonektivní léčení“ od Dr. Konstantina Korotkova (Vyšlo v angličtině jako „Science Confirms Reconnective Healing“).

O The Reconnection a Rekonektivním léčení byly vydané 2 knihy, které jsou opravdu skvělou literaturou o metodě samotné, ale nastiňují i velice zajímavý pohled na život a svět kolem nás z jiného úhlu. Obě knihy napsal Dr. Eric Pearl. Jednu z nich ve spolupráci s Frederickem Ponzlovem.

Dr. Eric Pearl: Reconnection

The Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe (350 Kč)
První kniha nám zprostředkovává životní příběh Dr. Erica Pearla. Přibližuje nám způsob jakým se on sám se k medodě The Reconnection dostal a co pro jeho život znamenala. Je napsána velmi zábavnou a čtivou formou a většina lidí ji přečte během několika dní. V knize The Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe – Dr.Eric Pearl zde ukazuje jiný pohled na zažité pravdy kolem nás a umožňuje nám v mnoha ohledech udělat krok dopředu a odložit staré názory a přesvědčení. Zároveň popisuje jeho vlastní cestu spojenou s Rekonektivním léčením a The Reconnection a v závěru nám umožňuje se naučit tyto frekvence také cítit a používat ve svém životě. Mnoho lidí má během knihy zkušenost s tím, že frekvence začnou začnou být schopni fyzicky cítit sami na sobě.

Dr. Eric Pearl: Šalomoun Promlouvá

Šalamoun promlouvá – O návratu k léčivé energii vašeho života (350 Kč)
Druhá kniha Dr. Erica Pearla a Fredericka Ponzlova je trochu jiná než The Reconnection – Uzdravte druhé, uzdravte sebe. Z velké části se jedná o chanellovaný materiál, který získal Dr. Eric Pearl po 12leté spolupráci s Fredericem Ponzlovem. Tato kniha přináší mnoho velmi hluboce podaných myšlenek a konceptů, které vysvětlují Rekonektivní léčení a The Reconnection a principy na kterých fungují. Ukazuje zajímavý pohled na život v naší čtyřrozměrné realitě z jiné roviny existence, kterou kvantoví fyzici dnes nazývají multirozměrným vesmírem.

Ukázky z knih

„Udržujme svou pozornost na procesu. Výsledek je darem procesu. Proces. Při něm sílíme. Cesta, po které jste se vydali, vás vede na zvláštní místo a velkolepým způsobem otevře vaše srdce.“

„Důležité je se natahovat, a ne izolovat. Někdy cítíme, že najdeme sami sebe v osamocení. Není tomu tak. Najdeme „sebe“ v interakci s druhými. Proto se nerodíme na opuštěném ostrově. Jsme tady, abychom do svých životů začlenili jiné životy. Pozvali je dál. Lekce, které se máme naučit, spočívají v této interakci.“

„Chci, abyste žasli… Chci, abyste si uvědomili jinou rovinu.. Součást mnohem větší roviny… Vždycky jste byli součástí cyklu… Jste tu, abyste usnadnili své vnímání… Vstupujete do planiny existence… V tomto vesmíru toho máme tolik co pochopit.“

„Mohou být období, kdy se budete cítit velmi ztraceni. Bez kontaktu sami se sebou. Můžete se cítit méně vycentrovaní, zmatení. Ale vaše zmatení je součást procesu. Jste teď ve stavu proměny, a musíte opustit předpojatosti, protože měníte formu energie tak, jak skrze vás přichází. A to zesílí, tak jak se osvobodíte od bývalého myšlení.“

Objednejte se

Reconnective Healing je návrat k optimálnímu stavu rovnováhy, který je výsledkem interakce s komplexním spektrem frekvencí skládajícím se z energie, světla a informací.