Kdo jsme?

Jsme výsledkem svých myšlenek? A je myšlenka, že jsme ničím a vším zároveň správná?

Zajímá mě více

Kdo vlastně jsme? Tato otázka je tak stará jako lidstvo samo.

Zastavte se na okamžik a zamyslete se nad svou identitou. Když nás někdo požádá o představení, často reagujeme popisem našeho povolání nebo aktivit, kterým se věnujeme. Zdá se, že v tomto zmatku, který nazýváme život, často odpovídáme pouze na povrchně – představujeme se skrze naše zaměstnání, záliby, nebo sociální role. Ale není to jen maska, kterou nosíme? Co kdybychom pod touto vnější maskou uvnitř skrývali mnohem hlubší esenci, než si sami jsme schopní připustit?

V tomto divadelním představení, zvaném ,,SVĚT“, jsme zároveň ničím a vším. Bez vnějšího světa bychom byli pouze prázdnými nádobami– existujícími entitami bez jakékoli definice.

Avšak díky našemu okolí, lidem a všemu, co nás obklopuje, získáváme identitu, stáváme se někým. V kontrastu s ostatními dostáváme formu, a nabýváme na významu.

Nyní už nejsme pouhé prázdné nádoby. Ve světle vnímání druhých se měníme v osoby, které mohou být považovány za hloupé, inteligentní, atraktivní, neatraktivní, zlé či milé. Naše vnímání je ovlivněno pohledem druhých a také našimi vlastními přesvědčeními a myšleními.

Jsme herci světového divadla, kde si každý z nás vybírá své role. Přecházíme z role do role, a přitom se neustále měníme. Ale v naší nejhlubší podstatě jsme zároveň ničím a vším.

Je tedy myšlenka, že jsme současně ničím a vším, správná?

Ano, je to možné. Bez vnějšího světa bychom byli pouhou esencí existence bez určení. Ale díky interakcím s ostatními se vyvíjíme a posouváme se vpřed.

V divadle života, kde každý z nás hraje svou roli, jsme účinkujícími na světové scéně. V této hře jsme závislí jeden na druhém, abychom mohli své role potvrdit.

Ale ve skutečnosti jsme tím, co si myslíme a co cítíme. V naší podstatě nejsme ani tělem, ani myslí. Jsme nedefinovatelné „NIC“, které se díky myšlení mění v „NĚCO“.

Plaveme na vlnách bytí a ztvárňujeme své role v této inscenaci zvané život.

A co když je jediná pravda ta, že každý z nás je jedinečným vesmírem plným nekonečných možností, které čekají na objevení?

Jaký je váš názor? Jak vnímáte svou roli v tomto divadelním představení života? Napište mi nebo rovnou zavolejte.

Těším se na vaše komentáře a názory a jsem otevřená sdílení svých myšlenek a zkušeností s vámi.

Všechny články v blogu