Proč je radost nejúžasnější stav BYTÍ

Když jste RADOSTNÍ ze svého života, nemůžete pociťovat lítost, nejistotu, hněv či nedostatek.

Zajímá mě více

,,Ve stavu překypující RADOSTI jste v míru se vším kolem sebe.

Když jste RADOSTNÍ ze svého života, nemůžete pociťovat lítost, nejistotu, rozzlobení či nedostatek.

Ve stavu RADOSTI jste naplnění a úplní a život, moudrost a tvořivost proudí z vaší bytosti jako mocná řeka.

Ve stavu RADOSTI jste inspirováni do výšin velikosti a hlubin prožívání. „

– Ramtha – 

Radost a štěstí je něco, co by si přál prožívat každý. Avšak způsob jak štěstí a radost najít nebo si jej zasloužit zůstává záhadou. Ještě větší záhadou je pak princip TRVALÉHO ŠTĚSTÍ A RADOSTI, které nás mohou provázet po celý život. Ve společnosti všeobecně panuje obecné přesvědčení,  že štěstí a radost přichází s dosaženým úspěchem, bohatstvím a dobrými vztahy. Úspěch v životě je však vedlejším produktem radosti a štěstí- NIKOLIV PŘÍČINOU.
Získávání a šíření radosti je náplní našeho života. Čím jsme totiž šťastnější a radostnější v rámci svého drahocenného a božského
,,JÁ „, tím blíže jste ke svému ,,BYTÍ“ obrazem ,,BOŽÍM“ a v harmonii se vším životem.

Pocit radosti, vytváří tu nejkrásnější emoci, kterou když pochopíte a začnete ji žít – stáváte se jí – splynete s ní  – stáváte ,,BOHEM “ – kdy splynete se svým životem – jste v jeho proudu a plnosti ,,BYTÍ“

Jsme tvůrci svého života. A když svůj život vytváříme z místa – pocitu radosti, pak vytváříme život s láskou dle vlastních představ, bez pocitu strachu, bez souzení, odsuzování bez pocitu viny. Radost nám dává ,,křídla“ , volnost, svobodu pohybu a tvoření.

Proč je RADOST nejvznešenějším stavem ,,BYTÍ“?

Protože, když jste ve stavu RADOSTI, jste v proudu toho, čím je ,,BŮH“ a v tomto plynutí není prostor pro závist, hněv, hořkost či válku. Je těžké někoho nenávidět. Je těžké někoho obtěžovat, je těžké někoho zranit. Jestliže jste ve stavu radosti. Jste-li šťastní a radostní, milujete ve všem a všech ,,BOHA“.

Ve stavu radosti každý životní okamžik zažíváte se  zápalem a nadšením, přestáváte stárnout a váš život najednou prožíváte s větší lehkostí a s velkým hladem po dalších dobrodružstvích.

A jak se stanete RADOSTNÝMI?

Tak, že si budete pamatovat, že vám každý okamžik vašeho života dává svobodu a příležitost projevovat radost, pokud po tom toužíte. Tím, že si budete pamatovat, že neexistuje nic, co by vám, kdy mohlo stát za to, abyste se kvůli tomu oddělovali od štěstí a radosti, jimiž je ,,BŮH“ .

Vskutku nic takového neexistuje. A tím, že budete milovat sebe sama plně skrznaskrz, neboť když to tak děláte, milujte ,,BOHA“ , kterým jsme MY všichni.  V životě neexistuje větší LÁSKA než láska k ,,JÁ“ . Není větší lásky neboť právě v přijetí ,,JÁ“ existuje svoboda.  A z této svobody se rodí RADOST. 

A když budete milovat to, kým jste – jacíkoliv jste – pak poznáte onu velkolepou podstatu sebe sama:) Pak se vydáte na svoji správnou životní stezku smíchu a radosti, kde je možné stvořit cokoliv, kde nejsou žádná omezení a vše je možné stvořit ať už se v životě rozhodnete pro cokoliv.

V životě neexistuje větší smysl, nežli žít pro lásku a naplnění ,,JÁ“. A toho lze dosáhnout jedině tím, že se tohoto života naplno účastníme a děláme věci, které nám přinášejí štěstí, radost a lásku, bez ohledu na to jaké jsou . Neboť kdo by měl určovat, že je něco pro vás špatné nebo že to není dobré? Neptejte se ostatních, co si myslí. Co mohou vědět o radosti, když jsou jejich životy zatíženy, stejným omezením, slepotou, která sužovala kdysi i vás.

Mít RADOST  v každé době je velmi snadné. Věřte, že jste ji hodni.

Radost plodí další radost, neboť když přijmete radost, která je k vám směrována, tato radost zvýší radost vašich zítřků a otevře vás ještě většímu přijímání radosti a pocitu štěstí. V tomto stavu daleko snáze dosáhnete zázračných věcí.

Radost je něco, co existuje.

A když to zažijete, o vše ostatní bude postaráno.

Nemusíte se bát.

O vše pro Vás bude postaráno, protože se stanete tím jasným světlem.

A lidé tam budou chtít být s Vámi.

– úryvek z knihy  – Šalamoun promlouvá – o návratu k léčivé energii vašeho života – Dr. Eric Pearl & Frederick Ponzlov –

Všechny články v blogu