Proč platit za léčení a služby?

NAPADNE SNAD NĚKOHO, ŽE BY ZA SVOJI PRÁCI NEMĚL DOSTAT ZAPLACENO? VŠE JE O NAŠICH HODNOTÁCH…

Zajímá mě více

Každý člověk má právo na zdraví a spokojenost ve svém životě.  Někdy se setkávám s názorem, že se za služby od léčitelů platit nemá. Lidé nejčastěji argumentují tím, že je to dar od boha a proto má být zdarma. 

Ale proč?  Kde se toto přesvědčení u lidí bere?

Ani v historii to tak nikdy nebylo. Ve všech kulturách platili šamanům, kmenovým kouzelníkům a jim podobným za duchovní služby, a tito lidé vyžadovali i zvláštní úctu a bylo všem jasné pravidlo, že se tito lidé mají obdarovávat, takže když šli lidé k léčiteli či věštci pro radu, nikdy nechodili s prázdnýma rukama, nesli s sebou třeba vejce, slepici apod. I to je způsob placení za službu, i když v naturáliích. Na venkově byla také dost obvyklá sousedská výpomoc, třeba při opravě domu, při práci na poli. To všechno znamenalo pro obdarovanou osobu faktickou hodnotu.

V dnešní době si lidé si zvykli platit za nájem, jídlo, zboží,  věci , které jim poskytují krátkodobé potěšení a nechápou proč platit za léčení. Stále žijí v iluzi zdravotních pojišťoven, a toho že léčení je zdarma nebo za minimální cenu .

Tak proč platit za léčení někomu, kdo v jejich očích získal dar, který by měl tento člověk lidem poskytovat zdarma. Lidé žijí v tomto přesvědčení a bludu již mnoho let a neuvědomují si, že nikdo z nás nepracujeme přeci zdarma a že každý z nás má v sobě tento dar léčitelství, byl dán všem a je jen na nás, zda tyto schopnosti rozvineme, či necháme spát, je jen na nás co si vybereme a jaký dar v sobě rozvineme.

Vezměte si například dobrého psychologa. Ten má také dar od boha, který rozvinul na fakultě. Je to dar rozpoznat a správně se podívat na situace, které klient řeší a najít společnou cestu, aby opět mohl žít svůj život ve spokojenosti. Je to dar od boha a nikdo se nepozastaví nad tím, že psycholog pracuje za peníze. Zpěvák ten má zase talent přinášet radost lidem svým zpěvem, je to také dar od boha a nikoho nenapadne, že by měl koncertovat zdarma. A spisovatel? Má dar od boha správně skládat k sobě slova a z nich krásné knihy. Napadne snad někoho, že by za svá díla neměl dostat zaplaceno? Nenapadne, nikdo nad tím takto neuvažuje.

Každý z nás chceme, aby byl jeho dar náležitě ohodnocen,  každý z nás má svojí cenu . Cena se liší pouze tím,  jak jsme si vědomi toho, co poskytujeme druhým, jak moc jsme si vědomi  hodnoty našeho  daru, který jsme v sobě rozvinuli. To zda jsme ochotní těmto lidem zaplatit danou tuto částku, je o tom, zda si  poskytnutého daru ceníme a věříme v jeho hodnotu, v hodnotu kterou si kupujeme – pak mluvíme o vyrovnání a rovnováze .

Každý, kdo se věnuje duchovní práci, práci léčitele, se vzdělává a musí se mnoho věcí naučit, aby byl přínosem pro lidi, kteří k němu přicházejí s žádostí o radu či pomoc. Žijeme ve světě, kde se práce ohodnocuje většinou penězi a jestliže léčitel se této činnosti věnuje naplno, tedy je to jeho hlavním zaměstnáním, tak je neetické si myslet, že by měl svůj čas věnovat lidem zadarmo.

Nevidím jediný důvod, proč by měl člověk dostat léčení a služby zdarma.

Možná z lásky k bližnímu?

Ano láska je zdarma. Čas a náklady nikoliv.

Léčitelé, terapeuti  musí také z něčeho žít, jako ostatní lidé. Platit nájem, služby, jídlo atd. Když budou služby poskytovat zdarma, musí mít další práci, která je bude tedy živit. Svůj čas pak věnují klientům logicky mnohem méně, pouze ve svém volném čase. Pokud čas, který musí být v práci, která je živí, budou moci poskytnout klientům, mohou tak svým „darem od boha“ pomoci mnohem většímu počtu lidí, kteří to potřebují.

Peníze nesou vlastně jakousi energii, která se v nich odráží. Je to kreativní energie práce, služeb všech lidí, kteří pracují. Jestliže věnujeme čas nějaké činnosti, která je pro ostatní pozitivním přínosem, tak by tato činnost měla být dle zákonů Vesmíru oceněna. A je jedno, zda v podobě peněz, protislužby či v podobě naturálií.

A je tu ještě další aspekt a tím je, že vznikne nerovnováha v energiích. Když něco vydávám, tedy odvedu nějakou práci, ať už fyzickou nebo duševní, tak bych měl i energii přijímat. V případě, že pouze vydávám, vzniká energetický dluh a beru i možnost ostatním lidem dávat. Je opravdu na každém, zda chce ohodnotit čas terapeuta či léčitele a zachovat tak rovnováhu v energiích.

Je to o hodnotách.

Všechno je o hodnotách. Hodnotu mají domy, naše boty, hodnotu má voda a dnes i vzduch, který nás obklopuje a měl by být ve vašich očích zdarma, přesto v některých horských střediscích zaplatíte tzv. vzdušné. Hodnota se vyjadřuje v penězích. Hodnota, vyjádřená v penězích je energií.  Všechno ve Vesmíru je energie. Hmota neexistuje. Váš dům neexistuje. Vše je shlukem protonů, elektronů, neutronů, což jsou energie. Existence – realita je pouhou iluzí pozorovatele.

Toto lze krásně prokázat na rozdílném vnímání barev mezi muži a ženami. Barva je stále stejná, ale každý podléhá jiné iluzi a tak vidí barvy jinak.

Každý tak vnímá peníze jinak. Proto jsou lidé, kteří dokáží  prohrát všechen svůj majetek včetně peněz  v herně, vytloukají dluhy novými, proto máme chudáky (dobrovolná volba) a proto máme bohaté.

Společenství lidí se dohodlo na tom, že jedna koruna ( euro, dolar …) vyjadřuje konkrétní  hodnotu v realitě, vyjadřuje i hodnotu duchovní, asi těžko si řekneme vydala, jsem 200 kilogramů energie, za kterou mi dlužíte určitou částku peněz …proto je tato hodnota vyjádřena penězi , která promítá subjektivní pocity léčitele a jeho potřeby  – náklady, aby si určil sám hodnotu svého času, vzdělání , know –how, svých sil …..aj.

Toto je jedna strana.

Na straně druhé jsou tu ti – co potřebují jeho službu.

Podle ohodnocení svého zdraví, své sebelásky a hodnoty sebe sama jako člověka, se lidé rozhodují, zda jsou ochotni zaplatit konkrétní částku za danou službu.

Je plným právem člověka říci  – NE , to je na mě moc drahé nebo ANO, to mi za moje zdraví stojí. Stejně však, jak je to u každého rozhodnutí, za výsledek nese také každý z nás zodpovědnost.

I já pochopila jak v roli klienta, tak v roli praktika Rekonektivního léčení, že jediné na čem záleží je to :

Co se děje a nikoliv za kolik.

Z pohledu toho co mi léčení přinese, pak částka často není vůbec vysoká.

Máte volbu pohnout se svým životem, jste pány svého života, který upravujete svojí myslí a tím co vysíláte za energie do okolí – emoční energie. Obavy, strach, závist, zloba, mnoho dobrého nepřinesou. Nebuďte oběti – pokud vám to nevyhovuje.

Pokud neuděláte nic – myslíte si, že se nemoc zlepší nebo se naopak bude mít tendenci se zhoršovat?

Cena v léčení hraje velkou roli, ten kdo má problém s penězi má problém s rovnováhou ve svém životě. Staví se v životě do role oběti, která si z finančních obav a svých postojů nedovolí mnoho věcí a změn, zde hraje velkou roli strach.  Pak hodnota a finanční vyrovnání je pro příjemce důležitá a stává se součástí léčení. Příjemce někdy potřebuje výzvu – potřebuje výzvu, aby si vážil odměny . Pomáhá to tak jeho růstu .

Když to vezmu z praxe – paní, která 10 let navštěvovala lékaře a zaplatila za léky na artrózu za 10 let mnohem, mnohem více než za 3 sezení Rekonektivního  léčení, které ji od artrózy pomohly  a to  nemluvím o čase, který u lékaře za ta léta strávila a to jakým omezením si musela projít.

Lidé mají sklon, chtít věci zadarmo, a když si k tomu postavíme fakta, že si za svoje problémy mohou sami, svou nezodpovědností a teď chtějí po někom jiném, aby se tím marastem přehraboval zadarmo, není víc co dodat, navíc očekávají, že změna nastane okamžitě  a nechápou , že i léčení  chce čas a že i při léčení musí člověk projít daným procesem, který je pro jejich vyléčení podstatný . Všechny jejich problémy a potíže také nevznikly ze dne na den, ale vše vzniklo na základě nerovnováhy a nesouladu  jejich života.

Rekonektivní frekvence, na které se  praktik ladí a napojuje klienta, sice přichází  z prostoru, který nás obklopuje, ale vše ostatní má svou hodnotu  – nemluvě o hodnotě praktika jako člověka a jeho života, který věnuje druhým.

Vesmír  ví…….  

Je jedno, zda tomu budeme říkat Bůh, Vesmír, Kosmos, Kvantové pole aj. Co vyšleme, to se nám vrací. Jestliže  vysíláme fakt, že si za nějakou částku nestojíme (to radši umřu, než abych toho vydřiducha a podvodníka takhle přeplatil) tak nám přijde přesně tak jak si přejeme. Stavíme se, do mentality oběti a chudoby.

Pokud se milujeme a dokážeme ohodnotit sám sebe (svůj čas, svou práci, svou osobnost), pak hodnotíme spravedlivě i druhého člověka (zaměstnance, obchodníka aj.) a i my budeme ohodnoceni Vesmírem. To je zákon dávání a přijímáni, je to zákon rezonance, kompenzace. Pokud jsou hodnoty vyrovnány, pak je vše v rovnováze a dochází k léčení.

Máme samozřejmě právo vyhledat někoho jiného, jehož cena plně odpovídá naší hodnotě. Stále však platí, to co je výše napsáno.  Pak nerosteme, ale pohybujeme se stále ve starých vzorcích chování, nikam nás to neposune.

K sebehodnocení patří i fakt, že než něco zaplatíme, zjistíme si o daném člověku co nejvíce informací.  Budeme s ním chtít mluvit, nebo si přečteme články, reference, videa. Vždy se rozhodujeme na základě referencí, sympatií a vzájemné rezonance.

To je v pořádku a je to fér po obě strany.  Pokud si nejste jistí, vyzkoušejte jedno sezení nebo konzultaci a uvidíte zda je to, to pravé či nikoliv.  Řádně mu však za čas zaplatíme. Protože jinak můžeme očekávat neuznání i od Vesmíru.

Tak to je. Nic víc, nic míň.

Všichni jsme potomci Bohů, a jestliže si toto uvědomíme, tak dokážeme zázraky jak na této planetě Zemi, tak v celém Vesmíru.

Všechny články v blogu