Co mají biochemické reakce šišinky a rekonektivní frekvence společného?

ŠIŠINKA VE SPOJENÍ FREKVENCEMI VYTVÁŘÍ V TĚLE ÚŽASNOU ALCHYMII

Zajímá mě více

Dnes si povíme o ŠIŠINCE a její kouzelné alchymii, ke které dochází v rámci interakce s vyššími – tzv.rekonektivními frekvencemi.

Jakmile se šišinka /neboli třetí oko/ naladěná na vyšší frekvence probudí, tyto vyšší energie změní chemické složení melatoninu. Čím je frekvence vyšší, tím je změna výraznější.

Tento převod informace v chemii je základem přípravy na transcendentální, mystické okamžiky.

Nyní otevíráte dveře k vyšším dimenzím prostoru a času.

A / Základní běžně známé informace:

ŠIŠINKA – produkuje dvě základní chemické látky , které prochází přeměnou v rámci 24 hodin/ SEROTONIN/ neurotransmiter dne/ MELATONIN/ neurotransmiter noci/

B/ A ted´informace co možná běžně neznáte:

MELATONIN dokáže vytvářet další metabolity melatoninu /skupiny chemických látek/, které vznikají při napojení ŠIŠINKY na /RF/ frekvence rychlejší než normální viditelné světlo, kdy tato tajemná molekula projde biologickým vylepšením.

ŠIŠINKA A JEJÍ CHEMICKÉ ELIXÍRY
ŠIŠINKA – jakmile interaguje s vyššími frekvencemi doprovázenými vyššími stavy vědomí, stává se z ní skutečně opravdová ,,ALCHYMISTKA“ – kdy jedním z prvních kroků je, že tyto vyšší frekvence začnou měnit MELATONIN na chemické látky zvané BENZODIAZEPINY.

1/BENZODIAZEPINY: jsou skupinou léků tzv. SEDATIVA jako např. Valium, Neurol, Frontin, jedná se o psychoaktivní látky, které znecitlivují analytickou mysl, takže se myslící mozek uvolní, přestane analyzovat. Tyto látky potlačují aktivitu neuronů v amygdale – mozkovém centru přežití. Takže to odstraní chemické látky v těle, které nám způsobují strach, úzkost, hněv, vztek, agresi, smutek, bolest, rozrušení …deaktivuje nám to centrum přežití a proto se cítíme skvěle a zažíváme vnitřní mír. Vaše tělo je uvolněné a klidné, ale mysl je bdělá. Jedná se o stav, který hledali BUDHISTÉ po tisíce let.

Další chemickou látku na bázi MELATONINU, kterou ŠIŠINKA vytváří je skupina velmi mocných antioxidantů zvané PINOLINY.

2/PINOLINY: útočí na volné radikály, které poškozují buňky a způsobují stárnutí. Antioxidanty působí proti rakovině, působí proti stárnutí, proti onemocnění srdce, mrtvicím, neurodegenerativním chorobám, zánětům a mikrobům.

Jedná se o super silný ANTIOXIDANT , který obnovuje tělo a léčí mnohem účinněji, než to zvládne základní molekula MELATONINU za běžných okolností. Dokáže tělo opravit na úrovni DNA. Mění se procesy v těle a místo degenerace nastává regenerace na úrovni buněk a DNA. Vysoká aktivace PINOLINU nás dokáže vrátit do PRIMORDIÁLNÍHO stavu – tj. stav v děloze před narozením, kdy jsme spojení Universem.

Vezmeme-li tuto molekulu MELATONINU a znovu ji lehce upravíme, získáme chemickou látku, díky které živočichové HIBERNUJÍ / 5 – metoxytryptamin/ a silný halucinogen DMT

3/ 5 – metoxytryptamin ADENOSIN a dimetyltryptamin DMT / HALUCINOGENNÍ LÁTKY /

a/ 5 – metoxytryptamin ADENOSIN látka způsobuje hibernaci, ospalost, snění, snižuje chuť k jídlu, prodlužuje odpočinek a obnovuje tělo. Dochází ke zpomalení tělesného metabolismu, tělo přestává být myslí, vypínají se/ zpomalují/ tělesné funkce, dochází k hlubokému meditativnímu stavu a my tak dočasně ztrácíme zájem o okolní svět. Jelikož nás neovládají fyziologická puzení a nerozptylují nás tělesné potřeby a okolní prostředí, dokážeme setrvat mnohem plněji v přítomném okamžiku a dostat se hlouběji do svého nitra. V tuto chvíli Vám nepřekáží tělo ani mysl a Vy můžete snít svůj sen o své budoucnosti bez omezení.

Tento stav zažívají mniši při meditaci TUNKDAM nebo při meditaci v temnotě, kdy mniši opouští svoje tělo a mozková aktivita zůstává zachována.
b/ dimetyltryptamin DMT – jedná se o jednu z nejsilnějších lidem známých halucinogenních látek – tatáž základní látka byla zjištěna a ayahuasce , tradiční spirituální léčivé rostlině používané při šamanských obřadech.

DMT – vyvolává duchovní vize a pronikavé vhledy do tajemství JÁ, kdy ve spojení s aktivní ŠIŠINKOU a FREKVENCEMI dochází k pronikavým vnitřním prožitkům, kdy lidé uvádějí ztracení v čase, cestování časem, cesty do paranormálních světů, vize, geometrické obrazce , setkání s bytostmi a další silné a fascinující interdimenzionální prožitky za hranicemi našich smyslů a tohoto světa.

Tuto novou dimenzi je obtížné popsat slovy, je TO pro každého úžasný a jedinečný zážitek a vždycky STOJÍ ZA TO !

Toto vše lidé zažívají v rámci Reconnective Healing a procesu The Reconnection – neboť zde dochází k tomuto spojení ŠIŠINKY – VYŠŠÍCH KOHERENTNÍCH FREKVENCÍ MOZKU – VYŠŠÍHO VĚDOMÍ – a to zcela jednoduchou formou – bez rituálů, afirmací a učení
Další zajímavou látku, kterou dokáže ŠIŠINKA úpravou molekuly MELATONINU vyprodukovat je FOSFORESKUJÍCÍ BIOLUMINISCENČNÍ MOLEKULA – 5-METOXYLOVANÝ INDOLAMIN.

4/ FOSFORESKUJÍCÍ BIOLUMINISCENČNÍ MOLEKULA – 5-METOXYLOVANÝ INDOLAMIN:

Jedná se o látku, která se běžně vyskytuje v tělech elektrických úhořů – fosforeskující, bioluminiscenční chemická látka, která zesiluje energii v nervovém systému.

Tato látka je tak účinná zesiluje představivost, pomocí které mysl vnitřně vnímá, takže všechno vypadá jakoby bylo ozářené jasným nadreálným, oslnivým světlem. Proto lidé vnímají barvy, které nikdy předtím neviděly. Všechno působí jakoby vyzařovalo nádherné světlo, tvořené intenzivní a pronikavou energii, kterou lze pociťovat Jedná se o velmi vzácnou chemickou látku, která se objevuje v našem mozku při zpracování vysokých amplitud / vln/ energie, které byli naměřené u osob podrobených výzkumu na přístroji EEG.

Představte si elektrického úhoře, který se při stimulaci energie doslova rozsvítí. Totéž se děje při aktivaci v našem mozku, kdy dochází k hlubokému subjektivnímu prožitku osob. Tento zážitek Vás doslova pohltí a je velmi obtížné se odpoutat, odpoutat od vší té krásy pozornost, která je barvitější než realita založená na smyslech. Vidíte jasné světlo, které přichází zevnitř ne zvenku. Toto světlo nevnímáte okem. Máte pocit, že jste skutečně přítomní v jiném světě či dimenzi, a že se stáváte se tím jasným světlem.

5/ OXYTOCIN – látka způsobující vyšší emoce – díky které Vaše srdce přetéká láskou a radostí. Lidé pak často prožívají intenzivní pocit lásky, odpuštění, soucitu, radosti, celistvosti a empatie. Díky OXYTOCINU,který šišinka ve spojení s vyšší frekvencí vytváří, zažíváte pocity bezpodmínečné – bezvýhradné Lásky. Díky OXYTOCINU dochází k odpojení nízkých energetických center PŘEŽITÍ, kde jsou emoce zášti, hněvu, sobeckosti, zlosti, závisti , flustrace, stresu, agrese, úzkosti, strachu atd. a aktivují se naopak vyšší centra ŽITÍ – radosti, lásky, míru, soucitu, štěstí atd.

A teď se na chvíli se zamyslete .

Einstein řekl, že horní hranicí hmotného světa je RYCHLOST SVĚTLA.
Dostaneme- li za hranici rychlosti světla stáváme se více energií a méně hmotou.

Co se ale děje, když mozek zpracovává vyšší frekvence a informace z říše, která je za hranicí smyslů a rychlosti světla?

A jak aktivovat ŠIŠINKU a spojit s vyššími frekvencemi ?

Toto a ještě více jste se dozvěděli v prvním díle.- ZDE K PŘEČTENÍ KLIKNI

,,Vaše práce je otevřít jim dveře, jejich práce je rozhodnout se jestli mají dostatek odvahy těmi dveřmi projít. „

citace z knihy Dr. Erica Pearla – Šalamoun promlouvá / – kniha o podstatě a filozofii Reconnection Healing

Všechny články v blogu