Kým jsme ?

TO KÝM JSME JE VĚDOMÍ SPOJENÉ S KVANTOVÝM POLEM INTELIGENCE.

Zajímá mě více

Vaše identita není ani vnitřní ani vnější svět, jste stvořiteli obou těchto světů. Jste JEDEN ZDROJ jež VYTVÁŘÍ myšlenky, pocity, vzpomínky, emoce a všechny subjektivní prožitky, zároveň vytváří objektivní svět na základě vašeho subjektivního stavu.

Když se ocitnete v náručí duše, jste ,,DOMA“. Už se neztotožňujete s hranicemi ega. Uvědomíte si, že nejste ve světě, ale že svět je ve vás. Extáze je naším původním energetickým stavem.   A navrátit se k němu ZNAMENÁ – NAVRÁTIT SE DOMŮ A UŽ TAM NAVŽDY pobývat.

Vaše ego se vás snaží přesvědčit, že existuje jen ono já, které se vám ukazuje a žádné jiné já není. Je na vás aby jste zjistili pravdu. Jste-li  dostatečně bdělí, začnete pozorovat co se děje ve vás a okolo vás. Pozorovatel vidí vše, co se ego snaží zatajit, a uvědomuje si, že běžný život nepřináší pocit naplnění, POKUD JE BLOKOVÁNA NEJHLUBŠÍ TOUHA .

Když zavřete oči a představíte si západ slunce …to co oči vidí, není obraz, který by se nacházel ve vašem mozku, ale ve vědomí, které je mimo čas a prostor, naprosto všude stejně jako VY.

Totéž platí o vůni, chuti, vnímání barev, není obraz v mozku, ale ve vědomí. V mozku je ticho a  jsou tam jen  elektromagnetické impulzy s chemickými procesy

Zrovna tak vaše tělo , které vnímáte, váš dech, srdce, plíce, tep, svaly, to vše probíhá ve vědomí. Přístroje zaznamenají pouze signály. Ve vašem vědomí existuje i tělo

My jako pozorovatelé na úrovni hmoty dáváme svým pozorováním a rozhodnutím věcem tvar a význam.  Vše co můžeme prožívat a vnímat existuje až do největší vzdálenosti ve vesmíru ..ve vašem vědomí ..a chcete-li najít svůj domov musíte zjistit kde sídlí VĚDOMÍ.

Kde tedy existuje VĚDOMÍ a TEDY I VY? 

Pokud se tento svět nenachází ve vašem mozku, neexistujete ani vy, protože žádná, žádná … elektromagnetická rezonance nikdy neobjevila onu část mozku , která se zapne když vnímáte sami sebe.  V tom případě myslíte mimo mozek, čas a prostor.

JSTE ČIRÉ VĚDOMÍ, JEŽ NENÍ UMÍSTĚNO V ČASE A PROSTORU. 

A KAŽDÝ OKAMŽIK JE SOUČÁSTÍ VĚČNOSTI. 

A KAŽDÝ PROŽITEK JE SDÍLENÝ S VESMÍREM.

Všechny články v blogu